fbpx דילוג לתוכן

מדיניות תרומת הדם בישראל מונהגת על ידי משרד הבריאות והיא מבוססת על נהלים שונים הנקבעים בהתבסס על המלצותיה של וועדת מומחים בנושא רפואת עירויים ובהתאם להנחיות והנהלים הנקבעים על ידי גופי בריאות בינלאומיים דוגמת ה-FDA האמריקאי ורשויות הבריאות במדינות האיחוד האירופי. מדיניות זו נועדה לסייע למערכת הבריאות בישראל לעשות כל שביכולתה על מנת למצמצם את הסיכונים הבריאותיים הנלווים לשימוש במנות דם מסוימות העלולות להסב נזק בריאותי חמור ואף בלתי הפיך למקבלי הדם. חשוב לציין שכל מנת דם המתקבלת במסגרת תרומת דם, מיועדת (ברוב המקרים) ל-3 חולים שונים, ולכן הפוטנציאל לנזק בכל הנוגע לשימוש במנות דם אשר אינן עומדות בתקנים ובנהלים השונים הוא משמעותי.

תרומת דם לאחר קעקוע

כמה זמן לאחר קעקוע אפשר לתרום דם?

על פי ההנחיות והנהלים בכל הנוגע לתרומת דם בישראל, חל איסור מוחלט על תרומת דם לאחר קעקוע וזאת החל מהיום בו בוצע הקעקוע ועד לתקופה של שישה חודשים. כפועל יוצא מכך, תרומת דם על ידי נשים וגברים מקועקעים יכולה להינתן אך ורק במידה וחלפו שישה חודשים מהיום בו בוצע הקעקוע. יחד עם זאת, חשוב לציין שגם לאחר שישה חודשים מהיום בו בוצע הקעקוע, תורם הדם יידרש לעמוד ביתר התנאים המקדימים הנדרשים לתרומת דם.

בין יתר המצבים בהם לא ניתן לתרום דם גם לאחר שישה חודשים מיום ביצוע הקעקוע כוללים:

• כל אותם מקרים בהם התורם לא הרגיש טוב במהלך שלושת הימים הקודמים ליום תרומת הדם

• כל אותם מקרים בהם התורם נוטל תרופות מסוימות ו/או סמים בהזרקה או הסנפה

ומצבים נוספים לפיהם התורם איננו יכול לתרום דם גם אם הוא נמצא שישה חודשים לאחר ביצוע הקעקוע.

כמה זמן לאחר קעקוע אפשר לתרום דם

תרומת דם וקעקועים לאחר שישה חודשים מיום ביצוע הקעקוע – מה חשוב לדעת?

בהתאם למדיניות תרומת הדם בישראל, אין כל פסילה לאדם מקועקע לתרום דם, וזאת בתנאי המקדים שחלפו שישה חודשים מיום ביצוע הקעקוע האחרון בגופו. יחד עם זאת, חשוב לציין שמעבר למצבים שלגביהם נאסרת תרומת הדם, קיימים מספר תנאים מקדימים נוספים לתרומת הדם וביניהם:

• גיל התורם הוא 17 עד 60
• משקל גופו של התורם הוא 45 ק”ג ואילך
• טמפרטורת גופו של התורם (ביום התרומה) עומד על 36.6 ל-37.5 מעלות חום
• התורם הינו בעל לחץ דם תקין
• התורם הינו בעל דופק רגיל (כ-50 עד 100 פעימות דופק בדקה)
• התורם בינו בעל רמת המוגלובין נדרשת – 12 גרם לד”ל עבור נשים ו-12.5 גרם לד”ל עבור גברים
• עברו 3 חודשים מתורמת הדם האחרונה של התורם

אם גם אתם מעוניינים לתרום דם ומתכננים לבצע קעקועים חדשים במהלך התקופה הקרובה, אנו ממליצים לכם לתרום דם לפני ביצוע הקעקוע ו/או לחילופין, להמתין שישה חודשים מיום ביצוע הקעקוע.

זימון תורים בסטודיו
OTC
YO' MAMA WILL LIKE IT!
Info

X

מיקום חייג אינסטגרם טלפון טלגרם לו״ז